Protetyka stomatologiczna

W zakres protetyki wchodzi uzupełnianie zarówno utraconych tkanek zęba, jak i pojedynczych oraz mnogich braków zębowych. Utrata nawet jednego zęba, pomijając względy estetyczne, nie jest obojętna dla całego układu narządu stomatognatycznego. Nieuzupełniony brak zębowy prowadzić może do przesuwania się i obracania się zębów sąsiadujących z luką, "wydłużania się" zębów przeciwstawnych i zaniku kości (objaw Godona). Wszystko to może doprowadzić do utraty kolejnych zębów oraz nieprawidłowości w prawidłowym funkcjonowaniu stawów skroniowo-żuchwowych. Wykonujemy korony protetyczne wszystkich typów, mosty tradycyjne oraz adhezyjne, protezy osiadające, protezy szkieletowe, protezy natychmiastowe, wkłady koronowo-korzeniowe.